Informazzjoni dwar l-esperjenza tiegħi mal-primjum Indjan għat-tqala bi tewmin

mohamed elsharkawy
2024-07-10T15:27:33+00:00
informazzjoni ġenerali
mohamed elsharkawyProofreader: Mostafa Ahmed30 ta’ Settembru, 2023L-aħħar aġġornament: 4 ijiem ilu

L-esperjenza tiegħi mal-pagament Indjan għal tqala tewmin

L-esperjenza tiegħi mal-pagament Indjan għat-tqala ma 'tewmin kienet esperjenza speċjali u ta' ispirazzjoni għalija. Il-vjaġġ tiegħi b'dan ir-rimedju naturali beda wara li ġejt iddijanjostikata b'diffikultà biex noqgħod tqila u t-tabib tiegħi rrakkomanda li nipprova l-costus Indjan bħala mod kif inżid iċ-ċansijiet tat-tqala. Bdejt nieħu l-costus Indjan regolarment u nsegwi d-dożaġġi tiegħu bir-reqqa, u eventwalment kelli tewmin.

Din l-esperjenza kienet sfida kbira għalija, iżda b’paċenzja, persistenza, u impenn għat-trattament, stajt nilħaq il-ħolma tiegħi li noqgħod tqila bi tewmin. Ħassejtni komdu u serħan il-moħħ waqt it-tqala tiegħi, u dejjem kont imdawwar bl-appoġġ mill-familja, ħbieb u t-tim mediku.

Nirrakkomanda ħafna li tipprova l-costus Indjan għal tqala ġemellata għal nisa li qed ikollhom diffikultà biex jikkonċepixxu, peress li huwa trattament naturali, effettiv u sikur. Għandek dejjem tikkonsulta mat-tabib tiegħek qabel tibda xi trattament ġdid, u żżomm mad-dożi rakkomandati u l-istruzzjonijiet mediċi.

Fil-qosor, l-esperjenza tiegħi mal-primjum Indjan għat-tqala bi tewmin kienet esperjenza unika u ta 'suċċess, u jien grat lejn kull min ikkontribwixxa biex din il-ħolma ta' frieħ issir realtà.

Pagament Indjan

Kif tuża l-costus Indjan biex toħroġ tqila bi tewmin!

Mod wieħed kif tuża l-costus biex ittejjeb iċ-ċansijiet li tikkonċepi tewmin jinkludi l-preparazzjoni ta 'trab mill-għeruq tal-costus wara li tħinhom sew. Ħalli dan it-trab sakemm jinxef kompletament, imbagħad ħu żewġ kuċċarini kull filgħodu. Peress li t-togħma ta 'dan it-trab tista' tkun morra, tista 'titħallat ma' għasel biex ittejjeb it-togħma, jew tittieħed ma 'tazza meraq frisk biex tiffaċilita l-konsum.

It-tieni metodu jinvolvi li tgħaqqad ammonti ugwali ta 'trab tal-costus Indjan ma' żejt taż-żebbuġa u għasel abjad. Ħallat dawn l-ingredjenti sew fi blender elettriku biex tikseb taħlita omoġenja. Huwa rakkomandat li tieħu din it-taħlita filgħodu għal tlett ijiem konsekuttivi biex timmassimizza l-benefiċċji mixtieqa.

Kontra-indikazzjonijiet għall-użu tal-costus Indjan!

Għandha tiġi eżerċitata kawtela meta tuża costus Indjan f'xi każijiet minħabba l-effetti sekondarji possibbli li jistgħu jseħħu. L-ewwel, huwa rakkomandat li ma jintużax minn nies li huma allerġiċi għal din il-ħaxix, peress li jista 'jwassal għal reazzjonijiet allerġiċi qawwija.

Mhuwiex preferibbli wkoll li tużah waqt it-treddigħ, peress li jista 'jiġi trażmess permezz tal-ħalib tas-sider lit-tarbija, li jista' jikkawżalu xi problemi ta 'saħħa.

Barra minn hekk, in-nisa għandhom jevitaw li jużaw costus waqt il-mestrwazzjoni, peress li jista 'jaffettwa l-intensità tal-mestrwazzjoni u jżid ir-riskju ta' fsada. Ta 'min jinnota wkoll li l-użu eċċessiv ta' din il-ħaxix jista 'jkun akkumpanjat minn grupp ta' effetti sekondarji tedjanti bħal sturdament, vertigo, dardir, pressjoni tad-demm baxxa, u d-dehra ta 'xi sintomi allerġiċi bħal għatis jew imnieħer inixxi.

Ħsara bin-nifs Indjan

L-użu ta 'costus Indjan jikkawża grupp ta' effetti sekondarji ħfief li jistgħu jisparixxu maż-żmien f'xi individwi. Fost dawn is-sintomi nsibu dardir u sturdament, minbarra tnaqqis possibbli fil-pressjoni tad-demm.

Xi nies jistgħu wkoll jirreaġixxu allerġiċi għal din il-ħaxixa, li jwasslu għal sintomi bħal imnieħer inixxi, għatis, ħakk fl-għajnejn u fil-wiċċ, nefħa tal-ilsien u tal-ħalq, u dehra ta 'raxx jew urtikarja.

F'każijiet ta 'konsum eċċessiv ta' costus Indjan, jistgħu jidhru effetti sekondarji aktar serji, bħal reazzjonijiet allerġiċi severi, problemi fis-sistema diġestiva, u anke fibrożi tal-kliewi. Għalhekk, trid tagħti attenzjoni kbira lid-dożi kkunsmati u tevita li tuża din il-ħaxixa f'każijiet fejn ma tkunx adattata biex tevita kumplikazzjonijiet tas-saħħa.

Huwa importanti li wieħed jiftakar li r-riżultati li xi nies jistgħu jiksbu wara li jieħdu l-costus Indjan mhumiex ġenerali u jistgħu ma jiġux ripetuti għal kulħadd, peress li r-rispons tal-ġisem għal kwalunkwe trattament tal-ħxejjex ivarja.

Modi kif tistimula l-ovarji biex joħorġu tqila bi tewmin

Biex jiżdiedu ċ-ċansijiet li jiġu konċepiti tewmin, jistgħu jintużaw xi tipi ta 'mediċini li jistimulaw l-ovarji biex jipproduċu aktar minn bajda waħda matul ċiklu wieħed ta' ovulazzjoni. Dawn il-mediċini jistimulaw il-proċessi ormonali naturali li jikkontrollaw l-ovulazzjoni, li tikkontribwixxi għal probabbiltà ogħla li wieħed jikkonċepixxi aktar minn fetu wieħed fl-istess ħin.

Normalment, il-moħħ jagħti struzzjonijiet lill-ovarji biex jipproduċu bajda waħda kull xahar. Madankollu, meta l-ormoni jiġu introdotti artifiċjalment permezz ta 'mediċini, dawn l-ormoni jistgħu jinkoraġġixxu lill-ovarji biex jirrilaxxaw aktar minn bajda waħda, u b'hekk tiżdied il-probabbiltà li jiġu konċepiti tewmin.

Fost l-aktar mediċini prominenti użati għal dan il-għan hemm clomiphene, li jattiva l-ormoni responsabbli għall-ovulazzjoni. Din il-medikazzjoni tingħata abbażi ta 'riċetta, u studji wrew li l-użu tagħha jżid iċ-ċansijiet li tinkiseb tqala ġemellata meta mqabbla ma' nisa li ma użawhiex.

Jintuża wkoll gonadotropin, li jinkludi ormoni bħal ormon li jistimula l-follikulu (FSH) u ormon luteinizzanti (LH). Dawn l-ormoni, li jingħataw bl-injezzjoni, għandhom rwol importanti fit-trattament tal-infertilità u jtejbu ċ-ċans ta 'tfal multipli.

Modi malajr biex toħroġ tqila bi tewmin

L-evidenza medika tindika li hemm metodi teknoloġiċi u farmaċewtiċi li jistgħu jikkontribwixxu biex iżidu l-probabbiltajiet li jiġu konċepiti tewmin. Fost dawn il-metodi hemm dawn li ġejjin:

F'termini ta' teknoloġiji riproduttivi assistiti, il-fertilizzazzjoni in vitro, magħrufa wkoll bħala IVF, hija mod effettiv biex tgħin lin-nisa li qed ikollhom diffikultà biex jikkonċepixxu. Dan il-proċess jibda bit-teħid ta 'mediċini li jżidu ċ-ċans ta' fertilità, imbagħad il-bajd jinġabar mill-mara u jiġi fertilizzat bl-isperma mir-raġel fil-laboratorju.

Dawn il-bajd fertilizzat imbagħad jintbagħtu lura lejn l-utru. Ħafna drabi, aktar minn bajda fertilizzata waħda tiġi rritornata fl-utru biex jiżdiedu ċ-ċansijiet li l-operazzjoni tkun ta 'suċċess, li żżid il-possibbiltà ta' tqala b'aktar minn fetu wieħed.

Fir-rigward tal-metodi farmaċewtiċi, xi mediċini jintużaw biex itejbu l-fertilità billi jistimulaw l-ovulazzjoni u jżidu l-produzzjoni tal-bajd. Eżempju ta 'dawn il-mediċini huwa clomiphene, li jikkontribwixxi għar-rilaxx ta' numru akbar ta 'bajd matul iċ-ċiklu tal-ovulazzjoni, li jżid iċ-ċans ta' fertilizzazzjoni multipla u għalhekk tqala bi tewmin.

Link qasira

Ħalli kumment

l-indirizz elettroniku tiegħek mhux se jiġi ppubblikat.L-oqsma obbligatorji huma indikati minn *


Termini tal-kumment:

Tista' teditja dan it-test minn "LightMag Panel" biex taqbel mar-regoli tal-kummenti fuq is-sit tiegħek